สัมมนางานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36


19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ไม่จำกัด
Onsite : 3,500.00 บาท
ต้องสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียน
ปิดลงทะเบียน
รายละเอียด

สัมมนางานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36
 

วันที่สัมมนา

    วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567

สถานที่สัมมนา

    ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กำหนดการสัมมนาวิชาการ